Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Printen

Is deze nieuwsbrief niet leesbaar, klk dan hier.

kop nieuwsbrief

datum: 28 oktober 2021
   
 

 

Agenda algemene ledenvergadering vv Peursum te houden op vrijdag 17 september 2021, 20.00 uur kantine vv Peursum

Vanwege de regelgeving m.b.t. COVID-19 zal er een beperkt aantal zitplaatsen zijn. Wie punten heeft voor de vergadering kan deze vooraf schriftelijk indienen: secretaris@vvpeursum.nl 

Inloop 19:45 uur

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen, berichten van verhindering
 3. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 27 augustus 2020
 4. Jaarverslag 2020-2021 van het bestuur
 5. Financieel jaarverslag over het afgelopen seizoen 2020-2021
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Jaarverslag en jaarrekening:

7.a.      voorstel te besluiten tot goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening

7.b.      voorstel te besluiten tot decharge van het bestuur aangaande het gevoerde beleid over seizoen 2020-2021 

 1. Verkiezing kascommissie
 2. Pauze
 3. Begroting seizoen 2021-2022

10.a.      Toelichting op de begroting seizoen 2021-2022

 

10.b.      Voorstel tot vaststellen van de contributie seizoen 2021-2022

 

10.c.      Voorstel tot vaststellen van de begroting seizoen 2021-2022 

 1. Bestuursverkiezing:

11.a. Bestuurslid (penningmeester). Het bestuur stelt voor te benoemen: Marck de Heer
11.b. Bestuurslid (algemeen). Het bestuur stelt voor te benoemen: Adrien van Vianen


Tot 15 september kunnen (tegen)kandidaten zich melden bij de voorzitter of een ander bestuurslid. 

 

 1. Statuten en reglementen

12.a.      Voorstel wijziging statuten i.v.m. nieuwe wetgeving: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en digitaal vergaderen.

12.b.      Kennisgeving bestuursreglement Alcohol kantine als onderdeel van de nieuwe HORECA vergunning.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

 

 

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? klik hier

Wijzig je aanmelding