1972 11 bestuur ven com. van mrt 1972 tot sept. 1972