• Van Noordenne Logo
  • Stout Logo

Op de gezellige nieuwjaarsreceptie zijn weer diverse personen in het zonnetje gezet. Naast een aantal leden die hun jubileum vierden, werd Ad van der Aa benoemd tot lid verdienste.

Zie hieronder enkele foto's van de jubilarissen.