• Van Noordenne Logo
 • Stout Logo

Een verhaal over een trouw lid van vroeger, een echt P.V.V.’er.

We gaan terug in de tijd naar de ledenvergadering 22 maart 1962. Daarin gebeurde wat bijzonders bij de bestuursverkiezing. Aftredend waren: J. van Houwelingen , J.W. Rietveld, P. van Iperen en D.C. Westerhout.

Leen Bouwmeester stelde voor deze allen bij acclamatie te herkiezen, doch hier waren enkele leden tegen. Daarom werd tot stemming overgegaan. De eerste stemming had als resultaat dat J. van Houwelingen ,J.W. Rietveld en P.van Iperen werden herkozen met respectievelijk 29, 28 en 28 stemmen. De heer Westerhout had 14 stemmen, zodat een herstemming nodig was. Deze herstemming ging tussen D.C. Westerhout en H.J. Slob (deze laatste had in de herstemming 5 stemmen). De herstemming had als resultaat dat D.C. Westerhout 10 stemmen en H.J. Slob 20 stemmen had. De laatste werd daarmee als gekozen en D.C. Westerhout viel buiten de boot.

De voorzitter dankte de heer Westerhout voor het vele werk dat hij eerst als gewoon lid en later als bestuurslid steeds voor de vereniging had gedaan.

De heer Westerhout was zichtbaar teleurgesteld in de uitslag van de verkiezing en deelde mede dat hij zich door de vergadering in de put getrapt voelde. Hij zei dan ook dat de vereniging op geen enkele steun van hem kant meer behoefde te rekenen, hoewel hij wel lid zou blijven. Na ongeveer deze woorden verliet Westerhout de vergadering. Na deze opgewonden bestuursverkiezing volgde de pauze. Tot zover het verslag van de ledenvergadering.

 

En nu wat meer over het vervolg met Daan Westerhout.

Daan Westerhout was in 1960 in het bestuur gekomen en zijn liefde voor Peursum verdween niet, want in de vergadering van november 1968 is hij weer in het bestuur gekomen tot 1972. Aan Daan werd op 24 januari ,,eervol ontslag verleend” op diens verzoek. Daan heeft een opmerkelijke staat van dienst achter de rug en een eervol ontslag was een juiste beslissing schrijft secretaris Johan de Kreij in zijn verslag.

Na zijn vertrek uit Giessenburg kwam hij nog vele jaren voor de kerst op zijn bromfiets naar de bazar om lootjes te verkopen bij de kerstboom. Hij verkocht voor de voetbalvereniging duizenden loten in ruim 40 jaar en zorgde ook voor de inning van de contributie. Alles deed hij op de fiets of bromfiets. Hij heeft 28 jaar zelf gevoetbald bij zijn vv. Peursum (P.V.V.) en zijn eerste wedstrijd was op het eerst veld in de Peursumse Hakkesteegt in 1931. Daan Westerhout is ook lid van verdienste geworden.

 In 1972 ging Daan tijdens een interview met de krant in op de kritiek die hij in de afgelopen 40 jaren te verduren heeft gekregen. Hij verklaarde dat hij bij alles wat hij deed er van uitgegaan was dat hij dat deed in het belang van de vereniging. Diezelfde vereniging die hij ver boven zichzelf plaatste. Hij gaf wel aan het moeilijk te vinden een vereniging echt te dienen. Hier doelde hij niet op het trouw betalen van de contributie, maar om iets wezenlijks te verrichten. Daan Westerhout was in onze ogen een echte P.V.V.'er.

mededelingen

Check onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws.

 

Deze week staat de kermis op het parkeerterrein, het aantal parkeerplaatsen is beperkt.

Kom zoveel als mogelijk lopend of op de fiets naar het sportpark.

 

Plastic flessen met etiket inleveren bij de club

Inleveren van Plastic flessen levert geld op voor de club

Vanaf 1 april ook voor blikjes.

 

1 april

08:00 Kantine open

 

21 april

Koningspelen

 

10 juni

Oranje Festival

Leeftijd: JO7 t/m JO11

afgelastingen

Afgelast zijn de wedstrijden van: 

 Peursum 3, 5

klik hier voor meer info

Vacatures

Scheidsrechters

(Informatie te verkrijgen bij de scheidsrechters coördinator Wim Heijkoop)

[FOUNDATION SPONSORS]

Foundation sponsors

 • Adminance Logo
 • Aenr Logo
 • Albert Heijn Logo
 • Brownline Logo_2
 • Electro World Logo
 • Hoogenboezem Logo
 • Logo Asian Delight
 • Nooteboom Logo
 • Peinemann Logo
 • Plein2 Logo
 • Sportcentrum Dordrecht Logo
 • FDV Logo
 • Trust Flexwork Logo
 • Neptune Logo
 • Peinemann Logo_2
 • Adminance Logo_2
 • Aenr Logo_2
 • Albert Heijn Logo_2
 • Brownline Logo
 • Electro World Logo_2
 • Peineman Logo_3
 • Hoogenboezem Logo_2
 • Nooteboom Logo_2
 • Peineman Logo_4
 • Sportcentrum Dordrecht_2
 • FDV Logo_2

LAATSTE NIEUWS - Uit de Oude Doos...1962

Contact

Voetbal Vereniging Peursum

Sportplein 2 C

3381 LL Giessenburg

0184 - 65 17 19

secretaris@vvpeursum.nl

© 2018 - 2023 | Ontwikkeld door COMMPRO