• Stout Logo
 • Van Noordenne Logo
 • Logo Rabobank

Donderdag 27 augustus, aanvang 21.00 uur, wordt een ledenvergadering gehouden in de kantine van vv Peursum. 

Vanwege de regelgeving m.b.t. COVID-19 zal er een beperkt aantal zitplaatsen zijn. Wie punten heeft voor de vergadering kan deze vooraf schriftelijk indienen: 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 
De inloop is vanaf 20.45 uur.

De agenda is als volgt:

1 Opening;

2 Ingekomen stukken en mededelingen, berichten van verhindering;

3. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 9 december 2019;

4. Jaarverslag 2019-2020 van het bestuur;

5. Financieel jaarverslag over het afgelopen seizoen 2019-2020

6. Verslag van de kascommissie; 

7. Jaarverslag en jaarrekening:

7.a.      voorstel te besluiten tot goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening;

7.b.      voorstel te besluiten tot decharge van het bestuur aangaande het gevoerde beleid over seizoen 2019-2020;

8. Verkiezing kascommissie;

9. Pauze; 

10. Begroting 

10.a.      Toelichting op de begroting seizoen 2020-2021
10.b.      Voorstel tot vaststellen van de contributie seizoen 2020-2021
10.c.      Voorstel tot vaststellen van de begroting seizoen 2020-2021

11. Bestuursverkiezing (volgens de statuten is er een minimumaantal van drie bestuursleden), de volgende kandidaten zijn verkiesbaar:

11.a. Bestuurslid (secretaris). Het bestuur stelt voor te benoemen: Koen van Beuzekom ((ad interim, na het aftreden van Lianne Stam - Zwijnenburg 1 april)
11.b. Bestuurslid (algemeen). Het bestuur stelt voor te benoemen: Martin Blom
11.c. Bestuurslid (algemeen). Het bestuur stelt voor te benoemen: Piet van den Berg
11.d. Bestuurslid (algemeen). Het bestuur stelt voor te benoemen: Francois Hofman
11.e. Bestuurslid (penningmeester). De voorzitter vult dit op interim-basis in, er wordt door het bestuur gezocht naar een geschikte kandidaat.

    Tot 25 augustus kunnen (tegen)kandidaten zich melden bij de voorzitter of een ander bestuurslid. 

12. Beleid Veilig Sportklimaat (o.a. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met jeugd en kwetsbare groepen en het aanstellen van vertrouwenscontactpersoon). Zie ook: https://www.efceersel.nl/1385/vog-wat-is-dat/

13. Rondvraag;

14. Sluiting.

mededelingen

Ledenvergadering 27-08-2020

afgelastingen

Vacatures

Wij zijn op zoek naar jou!

[FOUNDATION SPONSORS]

Foundation sponsors

 • Adminance Logo
 • Aenr Logo
 • Albert Heijn Logo
 • Electro World Logo
 • Hak Installatieservice Logo
 • Hoogenboezem Logo
 • Logo Asian Delight
 • Nooteboom Logo
 • Peinemann Logo
 • Plein2 Logo
 • Rabobank Logo
 • Sportshop Vlot Logo
 • Stout Logo
 • Van Noordenne Logo

LAATSTE NIEUWS - Ledenvergadering

Contact

Voetbal Vereniging Peursum

Sportplein 1

3381 LL Giessenburg

0184 - 65 17 19

secretaris@vvpeursum.nl

© 2018 - 2020 | Ontwikkeld door COMMPRO