• Van Noordenne Logo
 • Stout Logo
 • Logo Rabobank


Agenda ledenvergadering vv Peursum te houden op maandag 9 december 2019, 20.15 uur kantine vv Peursum

Inloop 19:45 uur

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen, berichten van verhindering
 3. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 6 december 2018
 4. Jaarverslag 2018-2019 van het bestuur
 5. Financieel jaarverslag over het afgelopen seizoen 2018-2019
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Jaarverslag en jaarrekening:

7.a.      voorstel te besluiten tot goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening

7.b.      voorstel te besluiten tot decharge van het bestuur aangaande het gevoerde beleid over seizoen 2018-2019

 1. Verkiezing kascommissie
 2. Pauze
 3. Begroting seizoen 2019-2020

10.a.      Toelichting op de begroting seizoen 2019-2020

10.b.      Voorstel tot vaststellen van de contributie seizoen 2019-2020

10.c.      Voorstel tot vaststellen van de begroting seizoen 2019-2020

 1. Bestuursverkiezing:

11.a.    Ingevolge het rooster van aftreden is aftredend:

bestuurslid Peter van de Graaf (Penningmeester). Peter van de Graaf stelt zich herkiesbaar . Het bestuur stelt voor hem wederom als Penningmeester te benoemen.

11.b. Voorzitter Ad van der Aa stelt zich niet herkiesbaar en zal zijn functie van Voorzitter per omgaande neerleggen.

11.c. Secretaris Lianne Stam stelt zich per 31 maart 2020 niet herkiesbaar en zal haar functie als Secretaris per 31 maart 2020 neerleggen.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

mededelingen

Complex voorlopig gesloten

afgelastingen

Voorlopig geen trainingen en geen wedstrijden

klik hier voor meer info

Vacatures

Wij zijn op zoek naar jou!

[FOUNDATION SPONSORS]

Foundation sponsors

 • Adminance Logo
 • Aenr Logo
 • Albert Heijn Logo
 • Electro World Logo
 • Hak Installatieservice Logo
 • Hoogenboezem Logo
 • Logo Asian Delight
 • Nooteboom Logo
 • Peinemann Logo
 • Plein2 Logo
 • Rabobank Logo
 • Sportshop Vlot Logo
 • Stout Logo
 • Van Noordenne Logo

LAATSTE NIEUWS - Ledenvergadering 9-12-2019

Contact

Voetbal Vereniging Peursum

Sportplein 1

3381 LL Giessenburg

0184 - 65 17 19

secretaris@vvpeursum.nl

© 2018 - 2020 | Ontwikkeld door COMMPRO