Agenda bijzondere vergadering vv Peursum te houden op donderdag 7 juni 2018, 20.30 uur kantine vv Peursum

  1.  Opening / mededelingen van het bestuur
  2.  Presentatie stand van zaken nieuwbouw VV Peursum
  3.  Ophoging eigen bijdrage aan nieuwbouw accommodatie naar €485.000 (was €315.000)
  4.  Presentatie Peursum 2.0
  5.  Sluiting

21 dec 2018
Boutkaarten
  • 05 jan 2019
    Nieuwjaarsreceptie
  • vvPeursum