Agenda bijzondere vergadering vv Peursum te houden op donderdag 7 juni 2018, 20.30 uur kantine vv Peursum

 1.  Opening / mededelingen van het bestuur
 2.  Presentatie stand van zaken nieuwbouw VV Peursum
 3.  Ophoging eigen bijdrage aan nieuwbouw accommodatie naar €485.000 (was €315.000)
 4.  Presentatie Peursum 2.0
 5.  Sluiting

24 okt 2018
Herfstbingo
 • 27 okt 2018
  Oktoberfest
 • 09 nov 2018
  Klaverjassen
 • 07 dec 2018
  Klaverjassen
 • 21 dec 2018
  Boutkaarten
 • vvPeursum