Agenda bijzondere vergadering vv Peursum te houden op donderdag 7 juni 2018, 20.30 uur kantine vv Peursum

 1.  Opening / mededelingen van het bestuur
 2.  Presentatie stand van zaken nieuwbouw VV Peursum
 3.  Ophoging eigen bijdrage aan nieuwbouw accommodatie naar €485.000 (was €315.000)
 4.  Presentatie Peursum 2.0
 5.  Sluiting

20 juni 2018
Ouder-Kind voetbal
 • 22 juni 2018
  Tentenkamp
 • 23 juni 2018
  Toernooien
 • 30 juni 2018
  Slotdag
 • vvPeursum