13 Januari 2018 - Lingehof Zaalvoetbal Toernooi Arkel

Peursum JO9-1, JO9-2, JO11-1 en JO11-2 doen in januari 2018 mee met het Lingehof Zaalvoetbal Toernooi in Arkel. 

Lingehof Zaalvoetbal

 

Spelregels Zaalvoetbaltoernooi De Lingehof te Arkel

 1. Teamsamenstelling: Er wordt gespeeld met 4 veldspelers en 1 keeper. De overige spelers zitten op de bank. Er mag doorlopend worden gewisseld.

Let op: eerst de te wisselen speler uit het veld, dan pas de andere speler in het veld. Spelers mogen slechts in één poule uitkomen en alleen in de door de KNVB gehanteerde leeftijdsklasse. Dispensatie kan in overleg met de organisatie worden verleend.

 1. Wedstrijdduur: De wedstrijden duren 10 minuten. Er wordt niet gewisseld van helft. De eerstgenoemde vereniging speelt vanuit het doel het dichtst bij de tijdwaarnemer en trapt af.
 1. Spelhervatting doelgebied: Een keeper dient de bal met de handen of met de voet vanaf de grond weer in het spel te brengen als hij deze tijdens het spel bemachtigd heeft of bij een achterbal. Bij een doelpunt wordt het spel hervat met een aftrap vanaf de middenstip.
 1. Spelhervatting zijlijn: Een bal die uitgaat moet worden ingetrapt door de bal op de zijlijn te leggen op de plaats waar deze uitging. Tegenspelers moeten op een afstand van 2 meter blijven.
 1. Spelhervatting achterlijn: Zodra de bal de achterlijn is gepasseerd is het een achterbal of een corner. Er worden maximaal 4 corners achter elkaar genomen. Bij de 5de corner wordt namelijk in plaats van een corner een strafschop toegekend. De tijdwaarnemer maakt de scheidsrechter hierop attent door middel van een signaal op een toeter of fluitje.
 1. Vrije schoppen: Alle toegekende vrije schoppen, om wat voor reden ook, of op welke plaats dan ook, zijn indirect! Alle niet specifiek in de spelregels genoemde overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop. De tegenspelers dienen op 3 meter afstand te blijven en mogen geen muurtje vormen.
 1. Strafschoppen: Een strafschop wordt ook toegekend bij de volgende overtredingen:
 • een handsbal binnen de cirkel
 • een sliding binnen de cirkel
 • een grove overtreding binnen de cirkel
 1. Scoren vanaf eigen helft: Er kan alleen gescoord worden van over de middellijn. Een doelpunt vanaf de eigen helft wordt als een achterbal gezien. Wordt de bal echter op de andere helft door wie dan ook aangeraakt, dan is het uiteraard wel een doelpunt.
 1. Hands door de keeper: Raakt de keeper de bal met de hand buiten de cirkel, dan wordt er een indirecte vrije schop gegeven vanaf dat punt.
 1. Bal tegen plafond: Als de bal het plafond raakt moet er een intrap worden gegeven aan de zijlijn, ter hoogte van de plaats waar de bal het plafond raakte. Dit ook als de bal binnen het doelgebied het plafond raakt
 1. Scheidsrechter: Bij een doelpunt fluit de scheidsrechter en wijst duidelijk naar het midden. Bij een corner fluit hij eveneens en steekt de hand in de richting van een hoekpunt van het speelveld.
 1. Slidings: Slidings zijn niet toegestaan.

Organisatie

De organisatie van het toernooi is in handen van de toernooicommissie van ASV Arkel, uiteraard in overleg met de andere vier verenigingen. De organisatie richt de zaal in aan het begin van de toernooidag en zorgt voor een opgeruimde zaal na afloop van de dag. Vrijwilligers van alle deelnemende teams worden uitgenodigd om met opruimen te helpen. Tijdens de toernooien zal er altijd iemand van de organisatie aanwezig zijn die beschikbaar is voor vragen en hand- en spandiensten.

Kleedkamers

Elk team gebruikt de kleedkamer waarop zij staat vermeld. De kleding van de spelers dient te worden opgehangen aan de daarvoor bestemde haken. Let als leider vooral op orde

en netheid in de kleedlokalen. Waardevolle spullen dienen bij de leider(s) te worden afgegeven. Na afloop gelieve de kleedkamers schoon achter te laten.

Zaal

Elke leider die met zijn team in de sporthal aanwezig is wordt verzocht de jeugd erop te wijzen dat tijdens wedstrijden in de zaal zo min mogelijk heen en weer gelopen moet worden. Voor de scheidsrechter en de tijdwaarnemer en ook bij spelhervattingen vanaf de zijlijn is dit zeer hinderlijk. Tevens verzoeken we u erop te letten dat de spelers uit het materiaalhok blijven. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Scheidsrechter en tijdwaarnemer

De organisatie zorgt voor koppels die elkaar naar believen afwisselen in de functie van scheidsrechter en tijdwaarnemer. De scheidsrechter leidt het spel. De tijdwaarnemer houdt de tijd, de score en de corners bij.

Verhindering

Mochten er binnen een team teveel spelers verhinderd zijn, dan verzoeken wij de leider om in eerste instantie en zo snel mogelijk contact op te nemen met de contactpersoon van de eigen vereniging (zie laatste pagina) en dit intern op te lossen. Voor een team zijn maar 5 spelers nodig! Mocht een vereniging een team toch moeten terugtrekken, dan verzoeken wij de contactpersoon om dit tijdig aan de organisatie door te geven zodat het wedstrijdschema kan worden aangepast. Niet opkomen of te laat komen van een team resulteert in een 3-0 verlies per niet gespeelde wedstrijd.

Prijsuitreiking

Na iedere poule die gereed is volgt direkt een prijsuitreiking. De winnaar is de vereniging met in totaal de meeste wedstrijdpunten, waarbij zoals gebruikelijk winst 3 punten oplevert en een gelijk spel 1 punt. Bij een gelijke stand is het doelsaldo beslissend, bij een gelijk doelsaldo het aantal doelpunten voor. We streven ernaar om een gelijk aantal teams per vereniging te laten deelnemen. Bij een ongelijk aantal teams kan er in onderling overleg een andere rekenmethode worden gehanteerd om tot een winnaar te komen.

Parkeren

De parkeerruimte bij De Lingehof is beperkt. Op Plein 983 op enkele minuten lopen zijn voldoende parkeerplaatsen.

Wedstrijdschema’s Zaterdag 13 januari 2018

JO9 pupillen

JO9-2 poule

JO9-1 poule

Arkel JO9-2

Arkel JO9-1

Peursum JO9-2

Peursum JO9-1

Schelluinen JO9-2

Schelluinen JO9-1

Stedoco JO9-2

Stedoco JO9-1

VVAC JO9-2

VVAC JO9-1

JO9-2 poule

Tijd

Wedstrijd

Uitslag

09.00 - 09.10

Peursum JO9-2

-

Arkel JO9-2

-

09.12 - 09.22

Stedoco JO9-2

-

Schelluinen JO9-2

-

09.24 - 09.34

VVAC JO9-2

-

Peursum JO9-2

-

09.36 - 09.46

Stedoco JO9-2

-

Arkel JO9-2

-

09.48 - 09.58

Schelluinen JO9-2

-

Peursum JO9-2

-

10.00 - 10.10

Arkel JO9-2

-

VVAC JO9-2

-

10.12 - 10.22

Peursum JO9-2

-

Stedoco JO9-2

-

10.24 - 10.34

Arkel JO9-2

-

Schelluinen JO9-2

-

10.36 - 10.46

VVAC JO9-2

-

Stedoco JO9-2

-

10.48 - 10.58

Schelluinen JO9-2

-

VVAC JO9-2

-

Aansluitend prijsuitreiking JO9-2 poule

JO9-1 poule

Tijd

Wedstrijd

Uitslag

11.15 - 11.25

Peursum JO9-1

-

Arkel JO9-1

-

11.27 - 11.37

Stedoco JO9-1

-

Schelluinen JO9-1

-

11.39 - 11.49

VVAC JO9-1

-

Peursum JO9-1

-

11.51 - 12.01

Stedoco JO9-1

-

Arkel JO9-1

-

12.03 - 12.13

Schelluinen JO9-1

-

Peursum JO9-1

-

12.15 - 12.25

Arkel JO9-1

-

VVAC JO9-1

-

12.27 - 12.37

Peursum JO9-1

-

Stedoco JO9-1

-

12.39 - 12.49

Arkel JO9-1

-

Schelluinen JO9-1

-

12.51 - 13.01

VVAC JO9-1

-

Stedoco JO9-1

-

13.03 - 13.13

Schelluinen JO9-1

-

VVAC JO9-1

-

Aansluitend prijsuitreiking JO9-1 poule

 


20 juni 2018
Ouder-Kind voetbal
 • 22 juni 2018
  Tentenkamp
 • 23 juni 2018
  Toernooien
 • 30 juni 2018
  Slotdag
 • vvPeursum