Peursum 2.0 - Onderzoek en advies voor goede en haalbare mogelijkheden van leiding en inzet voor Peursum 2.0.

2.0  staat voor  - eigentijds - aantrekkelijk - goed.

 

Peursum 2.0

Werkgroep Peursum 2.0:  Uw en jouw stem is nodig!
Voetbalvereniging Peursum heeft door het maken van een pitch verenigingsondersteuning verkregen vanuit de Rabobank die Peursum helpt na te denken over de toekomst van de vereniging.

Om hier invulling aan te geven is een werkgroep gevormd onder de naam Peursum 2.0.

Samen met behulp van KNVB en een Rabo/NOC-NSFfonds gaan wij de komende tijd aan de slag met het onderzoeken en adviseren over wat wenselijk is voor de huidige en toekomstige tijd van Peursum om een bloeiende vereniging te zijn. De samenstelling van de werkgroep* is breed gevormd om de verschillende groepen te vertegenwoordigen. Maar hier is ook uw en jouw stem bij nodig!

Met de werkgroep willen we de eerste vijf maanden van 2018 kritisch en opbouwend kijken naar de gang van zaken en ons o.a. afvragen:

 • Wat voor vereniging willen we zijn? En wat zijn onze ambities?
 • Wat verwachten wij van onze leden?
 • Wat vinden we van de accommodatie, de activiteiten, de trainingen, de communicatie en informatie, het jeugdbeleid, de vrijwilligersinzet?
 • Hoe kunnen we een vereniging zijn met goede bestuurskracht en inzet en betrokkenheid van alle leden?

Kortom:  Wat is voor een vereniging als Peursum nodig en belangrijk?  En wat is (on)mogelijk?

Vragen voor ieder (leden, vrijwilligers, ouders, supporters, nieuwsbrieflezers…)!

We vinden het van groot belang om te weten wat er binnen de vereniging leeft. Het liefst horen we dat van jullie allemaal. De input en inbreng is zeer wenselijk om mee te nemen in het onderzoek en advies. We proberen in januari op bijeenkomsten met teams, via de digitale weg of het vragenblad zoveel mogelijk reacties te krijgen. Hiervoor is een vragenformulier met enkele (open) vragen.

Waar kan ik de formulieren inleveren?

 • Digitaal: De ingevulde vragenlijst kan worden verstuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Papier: De papieren versie van de vragenlijst wordt zo mogelijk uitgedeeld en ligt ook in de kantine bij de Reactiedoos Peursum 2.0Daar kun je de ingevulde vragenlijst inleveren.

We ontvangen de reacties (zie de vragenlijst) graag uiterlijk 25 januari:

Dit is jouw/uw kans om aan te geven hoe het gaat met Peursum. En hoe Peursum in de toekomst nog beter zou kunnen zijn voor u, jou en de kinderen. Schroom niet om je stem te laten horen want het is van belang dat er zoveel mogelijk reacties worden verzameld voor een zo goed mogelijk resultaat!

Eye openers: Hoe gaat het met Peursum?   En in de toekomst….?

 • Peursum is een prachtige vereniging met vele (jeugd)leden en betrokkenen.
 • Is het zo mooi als het zou kunnen zijn? Is ieder positief over Peursum te spreken? Kunnen we ouders meer betrekken en hoe?
 • Sportiviteit en ontmoeting blijft altijd belangrijk. Ook voor de toekomst.

        Kan Peursum hier nog beter op inzetten?

 • Er is dagelijks, wekelijks enorme vrijwilligersinzet. Veel meer dan we vaak beseffen en waarderen. Moeten we hier meer aandacht aan besteden? En hoe?

 

KLIK HIER VOOR HET FORMULIER: Vragenlijst_Peursum_2.0


09 feb 2018
    20:00 -
Klaverjassen
 • 09 mrt 2018
      20:00 -
  Klaverjassen
 • 13 apr 2018
      20:00 -
  Klaverjassen
 • 11 mei 2018
      20:00 -
  Klaverjassen
 • vvPeursum