VERANDERINGEN SPORTCOMPLEX vv PEURSUM

Informatieavond 9 mei 2017

Informatie ter voorbereiding op informatieavond 9 mei 2017, 19:00 uur kantine, over de aanleg van kunstgrasveld (huidige C-veld)

Op 19 april jl. hebben Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor: het realiseren van een kunstgrasveld en het plaatsen van 8 lichtmasten, locatie: Sportplein 1 te Giessenburg.

Dit is het eerste gevolg van de afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente en Peursum over de inrichting van de activiteitenzone te Giessenburg en de gevolgen daarvan voor (het sportcomplex van) vv Peursum.

De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst waar de leden van Peursum hun goedkeuring aan gegeven hebben op 7 april 2017.

Het inrichtingsplan voor de hele activiteitenzone wordt in de gemeenteraad besproken op 11 mei aanstaande. Op 1 juni is er een raadvergadering waar over de plannen besloten wordt.

DE INFORMATIEAVOND GAAT OVER FASE 1 VAN DE KOMENDE VERANDERINGEN.

 

Fase 1: aanleg kunstgrasveld (huidige C-veld) en aanpassen huidige B-veld naar hoofdveld

Op 9 mei aanstaande zal er door de Bouwcommissie van vv Peursum een informatieavond georganiseerd worden. Op deze avond wordt uitleg gegeven hoe gekomen is tot het uitkiezen van een aannemer voor de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld. Ook zal uit de doeken worden gedaan aan welke eisen het kunstgrasveld moet voldoen en welk advies de Bouwcommissie aan het bestuur heeft gegeven om over een zo goed mogelijk kunstgrasveld te kunnen beschikken. Daarnaast zal de aannemer aanwezig zijn om vragen over het kunstgrasveld en de te gebruiken materialen te beantwoorden.

Met de werkzaamheden zal hopelijk direct aansluitend aan het raadsbesluit van 1 juni 2017, gestart kunnen worden.

De Bouwcommissie zal ook een ieder die de handen uit de mouwen wil steken zo goed mogelijk informeren over wat er gedaan kan worden. Met alle werkzaamheden die door mensen vrijwillig worden gedaan, wordt de vereniging natuurlijk enorm geholpen. Dit zal niet gaan bij de aanleg van het kunstgrasveld, dat kan niet vanwege de garanties en het moeten voldoen aan NOC NSF-normen. Maar wel bij het ontmantelen van het huidige A-veld, bij enkele aanpassingen aan het B-veld en eventueel bij het verplaatsen van (een deel van) de tribune (eventueel uit te voeren juli-september 2017). Alles wat we zelf kunnen doen hoeft niet aan derden betaald te worden. En alles wat we niet uit hoeven te geven kunnen we aanwenden om ons complex zo mooi en duurzaam mogelijk in te richten.

Fase 2 en fase 3: afbreken tribune A-veld (3e kwartaal 2017) (fase 2), daarna bouw sporthal en nieuwe accommodatie Peursum (fase 3)

In deze fase zal Peursum afstand doen van het recht om gebruik te maken van de locatie A-veld. Er zullen diverse voorbereidende werkzaamheden plaats gaan vinden om bouw sporthal en nieuwe accommodatie Peursum voor te bereiden. In 2018 (2e kwartaal, althans volgens huidige planning) zal er begonnen worden met de bouw van sporthal en nieuwe accommodatie vv Peursum. Op de plek waar nu het A-veld is.

Fase 4: afbreken huidige kantine, trainingsveld vergroten naar wedstrijdveld (natuurgras) en aangrenzend aanleg pupillenveld (waar nu parkeerterrein is) (2019)

Peursum zal zorgen voor het afbreken van de huidige kantine. De gemeente gaat het parkeerterrein ontmantelen zodat daar, grenzend aan het tot wedstrijdveld uitgebreide trainingsveld, een pupillenveld aangelegd kan worden (door Peursum).


vvPeursum